Wiadomości z zakresu rysunku technicznego.

Zastosowanie papieru i drewna.